Hizmetlerimiz

 

Firmamız jeolojik Jeoteknik jeofizik ve temel mühendislik hizmetleri vermektedir. 

Jeoteknik Sondaj Hizmetleri
ve Arazi Deneyleri
1/18

   Parsel bazı, Toplu Konut, imara esas, Otoyol, Demiryolu vb. güzergahı gibi yeraltı jeolojik tespit amaçlı her türlü zemin ve kayada, jeoteknik sondaj hizmeti vermekteyiz.

   Yaptığımız çalışmalarda jeolojiye uygun arazi deneyleri ve örnek alımlarını (SPT, UD, CR, Presiyometre, CPT, CBR, BST...) gerekli kanunlara uygun olarak nizami şekilde uygulayıp, Bakanlık onaylı laboratuarlarla çalışmaktayız.

Jeofizik Çalışmalar
1/11

   Her türlü yeraltı araştırması için jeofizik hizmeti vermekteyiz. 120 m. açılıma kadar Sismik Kırılma, Sismik Yansıma, Çok kanallı Yüzey Dalgaları Analizi (Masw), Düşey Elektrik Sondaj (DES), 2B Çok Elektrotlu Rezistivite (Elektro tomografi), Mikrotremör ve Yer radarı ölçümleriniz arazide uzman kişilerce kontrollü olarak alınır.

1/11
Raporlama Hizmetleri

  Yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalara ait, veri işlem, kesitleme, haritalama, hesaplama ve yorumlama ile çalışılan kurum formatlarına uygun olarak raporlarınız hazırlanır ve onaylatılır.